SourceForge.net Logo

This is a web site dedicated to the project Hvalur - a multimedia learning course of icelandic language for Czech speaking students.

Tato webová stránka je věnována projektu Hvalur - multimediálnímu výukovému kurzu na výuku islandského jazyka v českém jazyce.

SourceForge.net Logo

Please follow this link to see the details, screenshots and download the file.

Prosím použijte tento odkaz pro detaily, ukázky z programu a stáhnutí instalačního souboru.

http://sourceforge.net/projects/hvalur/

Please follow this link to see some other information about Hvalur.

Prosim použijte tento odkaz pro další informace o programu Hvalur.

http://www.hvalur.org

You can donate this project easily in SourceForgne. net . Please use this button to donate the project Hvalur.

Můžete také finančně podpořit projekt a program Hvalur. Prosím použijte tlačítko níže k finanční podpoře Hvaluru.

Support This Project